Chính sách bảo mật

Dưới đây là các quy định chung tại Thắc Mắc Công Giáo, khi bạn truy cập vào website https://thacmacconggiao.com/ nghĩa là bạn đã đồng ý chấp nhận các quy định mà chúng tôi nêu ra dưới đây 1 cách tự nguyện.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả thông tin người xem cung cấp được lưu trữ nhằm mục đích duy trì dịch vụ tương tác giữa người xem với trang web của chúng tôi. Các thông tin bao gồm thông tin mà Khách hàng cung cấp qua trang điền thông tin, trình duyệt khi khách hàng sử dụng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin Khách hàng cung cấp do chúng tôi sử dụng và chỉ duy nhất do chúng tôi khai thác. Tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3 vì bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật yêu cầu.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ suốt thời gian hoạt động của chúng tôi.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Datacenter của chúng tôi vận hành độc lập, lưu trữ thông tin an toàn trên hệ thống máy chủ riêng của chúng tôi mà không phụ thuộc hoặc trung gian bởi 1 nhà cung cấp dịch vụ thứ 3.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể gởi yêu cầu qua trang Liên hệ để thay đổi, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không cung cấp, chia sẽ dữ liệu khách hàng cho đơn vị thứ 3, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật. Tuân thủ theo các quy định về thông tin của nhà nước Việt nam. Bảo vệ thông tin và quyền lợi của khách hàng.

7- Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày. Nếu bạn bấm vào các liên kết dẫn ra ngoài website, các liên kết này có thể chứa cookie của trang website đích nhằm xác định nguồn traffic. Các cookie này không bao gồm thông tin riêng tư của bạn.

8- Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Trang website có thể nhúng những khung quảng cáo của Google Adsense nhằm lấy kinh phí duy trì hoạt động của website mà không ảnh hưởng đến nội dung của trang web. Các quảng cáo hiển thị được Google đề xuất dựa vào thuật toán của họ, không do chủ đích của đơn vị vận hành website.